• יו"ר: ד"ר יעל בר-זאב
  • חברי ועד (רופאים): ד"ר אריאל רוקח, ד"ר ארנונה אייל, ד"ר יוסף עזורי, ד"ר עבדאללה משעל, ד"ר ענת אנדן יצחקי, ד"ר ראובן בלומנטל
  • חברי ועד (שאינם רופאים): גב' מאיה רודנאי, גב' שוש גן-נוי
  • חברי ועדת הביקורת: ד"ר עומרי אלרואי, מר חיים גבע, גב' איילת שבתאי
אודות החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל

החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון מאגדת את כלל העוסקים בתחום המניעה והגמילה מעישון בישראל. החברה מונה כ-300 חברים, ביניהם רופאים מדיסציפלינות שונות (רופאי משפחה, ילדים, ריאות, פנימית, רפואה תעסוקתית, בריאות הציבור ועוד), אחיות, מקדמי בריאות, עובדים סוציאליים, רוקחים, דיאטניים ועוד.

מטרות החברה:

  1. איגוד, פיתוח מקצועי וקידום הפעילות של אנשי מקצועות הבריאות העוסקים במניעה וגמילה מעישון סיגריות ושימוש במוצרי טבק.
  2. עידוד וקידום פעילות למניעה ולגמילה מעישון בקרב כלל אנשי מקצועות הבריאות כחלק אינטגראלי מהטיפול, וכן עידוד הגמילה מעישון בקרב אנשי המקצוע המעשנים בעצמם.
  3. קידום המחקר בתחום המניעה והגמילה מעישון והשימוש במוצרי טבק למיניהם.
  4. קידום הפעילות להפיכת העישון לנורמה חברתית בלתי מקובלת, גם מחוץ למערכת הבריאות, באמצעות המחוקק, קובעי מדיניות ומובילי דעת קהל, בשיתוף הגופים הנוספים העוסקים במניעה ובגמילה מעישון.

החברה התחילה את דרכה כעמותה ללא מטרות רווח בשנת 2006. היא הוקמה ע"י שבעה רופאים (דר' שני אפק, דר' יעל בר-זאב, דר' עידו וינברג, דר' יוסי פורי, דר' יוסי עזורי, דר' עמית רותם, דר' ישי לב) שחשו שיש לקהילה הרפואית והמדעית מה לתרום לתחום החשוב של גמילה מעישון. בשנת 2010 אושרה הקמת החברה דרך ההסתדרות הרפואית בישראל.

חברי ועד:

1. ד"ר אריאל רוקח
2. ד"ר ארנונה אייל
3. ד"ר יוסף עזורי
4. ד"ר עבדאללה משעל
5. ד"ר ענת אנדן יצחקי
6. ד"ר ראובן בלומנטל
7. ד"ר יעל בר-זאב

וועד (שלא מן המניין):

1. גב' מאיה רודנאי
2. גב' שוש גן-נוי

ועדת ביקורת:

1. גב' איילת שבתאי
2. מר חיים גבע-הספיל
3. ד"ר עמרי אלרואי