• יו"ר: ד"ר יעל בר-זאב
  • חברי ועד (רופאים): ד"ר אריאל רוקח, ד"ר ארנונה אייל, ד"ר יוסף עזורי, ד"ר עבדאללה משעל, ד"ר ענת אנדן יצחקי, ד"ר ראובן בלומנטל
  • חברי ועד (שאינם רופאים): גב' מאיה רודנאי, גב' שוש גן-נוי
  • חברי ועדת הביקורת: ד"ר עומרי אלרואי, מר חיים גבע, גב' איילת שבתאי
מחקרים

השוואה בין תחליפי סיגריות שונים בהקשר של סיוע בגמילה מעישון

נמצא כי החלפת סיגריות רגילות במוצרי טבק מחוממים או סיגריות אלקטרוניות הינה יעילה בהפחתת הצריכה של סיגריות רגילות, גם בקרב נבדקים שלא התכוונו להיגמל מעישון

עישון סיגריות אלקטרוניות (צילום: אילוסטרציה)

אנשים מעשנים שמתקשים בגמילה מעישון או אלו שמעוניינים להמשיך לעשן עשויים להרוויח ממעבר מעישון סיגריות מסורתיות לשימוש בחלופות של תכשירי ניקוטין ללא מקור בעירה כגון; מוצרי טבק מחוממים (Heated Tobacco Products - HTP) וסיגריות אלקטרוניות (Electronic Cigarettes - EC). ישנה עליה בשימוש ב-HTP ו-EC לצורך סיוע בגמילה מעישון, אך המידע על התועלת שלהם מוגבל. מטרת מחקר זה הייתה להשוות, בעזרת מחקר אקראי מבוקר, את שיעורי הגמילה מעישון בין אנשים המשתמשים באחת משתי חלופות אלו אשר אין בכוונתם להפסיק לעשן.

החוקרים ביצעו מחקר אי-נחיתות אקראי שנמשך 12 שבועות בו נבדקים, שאין בכוונתם להפסיק לעשן, החליפו סיגריות מסורתיות ב-HTP או EC. מטרת המחקר הייתה להשוות בין HTPי(IQOS 2.4 plus) לבין EC (JustFog Q16) מבחינת יעילות, סבילות ושביעות הרצון של נבדקים. ההתערבות היחידה לצורך סיוע בגמילה כללה ייעוץ מעודד. התוצא העיקרי שנבדק היה שיעורי המנעות מאוששים על ידי מדידות פחמן חד-חמצני בין שבוע ארבע לבין שבוע 12 של המחקר (Continuous Abstinence Rate week 4-12 - CAR weeks 4-12). התוצאים השניוניים כללו דיווח על הפחתה ממושכת של לפחות 50% מכמות הסיגריות (continuous reduction rate) בין שבועות 4-12 (CRR weeks 4-12) והמצאות נקודתית של המנעות מעישון למשך שבעה ימים.

במחקר נכללו 211 נבדקים. תוצאות המחקר הדגימו שיעורי גמילה גבוהים (CAR weeks 4-12) בשתי הקבוצות; 39.1% (43/110) בקבוצת IQOS-HTP לעומת 30.8% (33/107) בקבוצת JustFog-EC. ההפרש בין הקבוצות עבור CAR weeks 4-12 נמצא לא מובהק (p=0.2). שיעורי CRR weeks 4-12 עבור IQOS-HTP עמדו על 46.4% (51/110) ועבור JustFog-EC עמדו על 39.3% (42/107), עם הפרש לא מובהק בין הקבוצות (p=0.24). בתום 12 שבועות המחקר, שיעורי ההמצאות הנקודתית של המנעות מעישון למשך שבעה ימים עמדו על 54.5% (60/110) עבור קבוצת IQOS-HTP לעומת 41.1% (44/107) עבור קבוצת JustFog-EC. תופעות הלוואי השכיחות ביותר כללו; שיעול וירידה בכושר גופני. שני התכשירים שנבדקו במחקר דווחו כנעימים לשימוש, עם הבדל לא מובהק בין הקבוצות. בנוסף נצפה שיפור רלוונטי מבחינה קלינית בסבילות לפעילות גופנית במעבר לתכשירים ללא מקור בעירה. הנבדקים תפסו כי עישון סיגריות מסורתיות הינו מסוכן יותר מאשר חלופות ללא מקור בעירה שנכללו במחקר זה.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

מסקנת החוקרים הייתה כי מעבר לשימוש ב-HTP הביא לירידה משמעותית בצריכת הסיגריות בקרב מעשנים שלא היה בכוונתם להיגמל מעישון, במידה דומה לאלו שהחלו להשתמש ב-EC. חווית משתמש ותחושת הסיכון הייתה זהה בין קבוצת HTP לבין קבוצת EC. ייתכן ו-HTP יכול להצטרף לסל הכלים של חלופות עם סיכון נמוך לעישון סיגריות רגילות המסייעות לגמילה מעישון. עם זאת, יש צורך בביצוע מחקרי מעקב ארוכים יותר על מנת לאשש המנעות ממושכת מעישון ולקבוע האם ניתן להכליל תוצאות אלו מחוץ למסגרות תמיכה בגמילה מעישון.

מקור:

Caponnetto P, Campagna D, Maglia M, Benfatto F, Emma R, Caruso M, Caci G, Busà B, Pennisi A, Ceracchi M, Migliore M, Signorelli M. Comparing the Effectiveness, Tolerability, and Acceptability of Heated Tobacco Products and Refillable Electronic Cigarettes for Cigarette Substitution (CEASEFIRE): Randomized Controlled Trial. JMIR Public Health Surveill. 2023 Apr 4;9:e42628. doi: 10.2196/42628. PMID: 37014673; PMCID: PMC10131829.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סיגריה אלקטרונית,  גמילה מעישון,  ניקוטין,  עישון
תגובות