• יו"ר: ד"ר יעל בר-זאב
  • חברי ועד (רופאים): ד"ר אריאל רוקח, ד"ר ארנונה אייל, ד"ר יוסף עזורי, ד"ר עבדאללה משעל, ד"ר ענת אנדן יצחקי, ד"ר ראובן בלומנטל
  • חברי ועד (שאינם רופאים): גב' מאיה רודנאי, גב' שוש גן-נוי
  • חברי ועדת הביקורת: ד"ר עומרי אלרואי, מר חיים גבע, גב' איילת שבתאי
מחקרים

גמילה מעישון באמצעות משחק לטלפון

נמצא כי שימוש במשחק בטלפון הסלולרי בשילוב התנסות קצרה עם טיפול ניקוטין חליפי מעלה באופן מובהק את שיעור המעשנים המנסים להיגמל כעבור שישה חודשים

טלפונים חכמים (צילום: אילוסטרציה)

רוב המחקרים הקליניים העוסקים בהתערבויות התנהגותיות ותרופתיות עבור מעשנים מוגבלים לנבדקים שמדווחים כי הינם מוכנים להפסיק לעשן. גיוס מטופלים שמדווחים כי אינם מוכנים להתחיל תהליך של גמילה מעישון להשתתף בתכניות התערבות קצרות של בניית מיומנויות (כגון תרגול נסיונות גמילה והתנסות עם טיפול ניקוטין חליפי [Nicotine Replacement Therapy - NRT]) הינו מאתגר מאוד. מטרת המחקר הייתה לבחון שיטת התערבות המשלבת טיפול התנהגותי והתנסות עם NRT בעזרת שיטת משחוק נתמכת ברפואה מרחוק.

המחקר בוצע בארבעה מרכזים רפואיים בארצות הברית. למחקר גוייסו 433 נבדקים מעשנים אשר דיווחו בעת גיוסם למחקר כי אינם מוכנים להתחיל תהליך גמילה.

המחקר בוצע באמצעות הפלטפורמה הייעודית Take a Break.יTake a Breakי(TAB) הינה חווית משחק שאורכת שלושה שבועות הכוללת חמישה מרכיבים התנהגותיים (הודעות מוטיבציוניות, חידונים מאתגרים, הגדרות יעד קצרות מועד להמנעות מעישון, יישום טלפוני המסייעת בניהול חשקים וקבלת ניקוד עבור השתתפות), המשלבת גם התנסות עם NRT.יTAB מבוסס על תיאוריית הקוגניציה החברתית (Social Cognitive Theory) ורעיונות המכניזם של המשחק על מנת לערב את המשתתפים בשינוי התנהגות בריאותית. החוקרים השוו בין שיטה התערבותית זו לבין התנסות עם NRT עבור קבוצת מקרי הביקורת.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

התוצא העיקרי שנבדק היה זמן עד נסיון הגמילה הראשון (משך זמן משימוש ב-TAB ועד נסיון גמילה ראשון). החוקרים מדדו רמות פחמן חד-חמצני לצורך אישוש הפסקת עישון לאחר שישה חודשי מעקב. בכלל הניתוחים הסטטיסטיים השתמשו בגישת intention-to-treat.

מתוך 433 נבדקים שהשתתפו במחקר, 223 היו נשים (52%) וגילם הממוצע עמד על 54±13 שנים. תוצאות המחקר הדגימו כי מעל 53% [112/213] מהמשתתפים בקבוצת המחקר שהשתמשו ב-TAB, ביצעו 100% מאתגרי הבחינה בשבוע הראשון, 73% [145/199] השלימו את אתגר ההימנעות שקבעו לעצמם (לרוב היעד היה 1-2 ימים), ו-75% [159/213] השתמשו ביישום טלפוני לשליטה בחשקים שלהם.

תוצאות המחקר הדגימו כי משך הזמן עד נסיון הגמילה הראשון היה נמוך בקבוצת TAB בהשוואה לקבוצת מקרי הביקורת (יחס סיכונים של 1.68, רווח בר-סמך של 95%, 1.09-2.6; p=0.02). לאחר מעקב של שישה חודשים, 18% (28/160) מהנבדקים בקבוצת TAB ו-10% (17/171) מהנבדקים בקבוצת מקרי הביקורת (מבחן כי בריבוע; p=0.045) הצליחו להימנע מעישון, כפי שהשתקף מרמות הפחמן החד-חמצני בדמם (בהתחשבות בקיבוץ תוצאים לפי מוקד המחקר; יחס סיכויים של 1.92, רווח בר-סמך של 95%, 1.01-3.68; p=0.48).

מסקנת החוקרים הייתה כי מטופלים שאינם ערוכים להתחיל תהליך גמילה מעישון יכולים לקחת חלק במשחק הימנעות קצר-מועד. כעבור שישה חודשים, קבוצת הנבדקים שהשתתפו במשחק TAB והתנסות עם NRT השיגו שיעורי הימנעות מעישון גבוהים כמעט פי שניים מקבוצת מקרי הביקורת שהתנסו בטיפול ניקוטין חליפי בלבד. שילוב של בניית מיומנויות בחווית משחק יחד והתנסות קצרה עם NRT יכול לחזק את ההימנעות הממושכת בקרב אותם נבדקים המעידים כי אינם מוכנים להתחיל תהליך של גמילה מעישון.

מקור:

Houston TK, et al. (2022) “Effect of Technology-Assisted Brief Abstinence Game on Long-term Smoking Cessation in Individuals Not Yet Ready to Quit: A Randomized Clinical Trial.” JAMA Intern Med. Published online January 24, 2022. doi:10.1001/jamainternmed.2021.7866

נושאים קשורים:  מחקרים,  גמילה מעישון,  משחקי מחשב,  טיפול מחליף ניקוטין
תגובות