• יו"ר: ד"ר יעל בר-זאב
  • חברי ועד (רופאים): ד"ר אריאל רוקח, ד"ר ארנונה אייל, ד"ר יוסף עזורי, ד"ר עבדאללה משעל, ד"ר ענת אנדן יצחקי, ד"ר ראובן בלומנטל
  • חברי ועד (שאינם רופאים): גב' מאיה רודנאי, גב' שוש גן-נוי
  • חברי ועדת הביקורת: ד"ר עומרי אלרואי, מר חיים גבע, גב' איילת שבתאי
מחקרים

מהי השפעת השימוש בסיגריות ומוצרי טבק על סיכון לתחלואה קרדיווסקולרית?

נמצא כי גמילה מעישון סיגריות מפחיתה את הסיכון לתחלואה קרדיו-וסקולרית, אך המשך שימוש במוצרי טבק וניקוטין ללא בעירה נמצא קשור לסיכון קרדיו-וסקולרי מוגבר בהשוואה לגמילה מוחלטת

04.05.2022, 13:40
חפיסת סיגריות (צילום: אילוסטרציה)
פרסומת לסיגריות (צילום: אילוסטרציה)

הקשר בין שינוי הרגלי השימוש בתכשירי טבק או ניקוטין ללא בעירה/ סיגריות אלקטרוניות (Noncombustible Nicotine or Tobacco Product - NNTP) וסיגריות רגילות (Combustible Cigarette - CC) לבין הסיכון לתחלואה קרדיו-וסקולרית (Cardiovascular Disease - CVD) איננו ברור דיו.

במחקר זה נכללו 5,159,538 גברים בגירים אשר עברו בדיקות סקר רפואיות במהלך שתי תקופות בדיקות הסקר (2014-2015 ו-2018) עבור מאגר הנתונים של שירותי ביטוחי הבריאות של קוריאה (Korean National Health Insurance Service database). כלל הנבדקים חולקו לקבוצות על פי הרגלי העישון שלהם; קבוצת מעשני CC בלבד, קבוצת מעשני CC ו-NNTP, גמולים חדשים (מחות מ-5 שנים) מ-CC ללא שימוש ב-NNTP, גמולים חדשים מ-CC אשר משתמשים ב-NNTP, גמולים זה מכבר (יותר מ-5 שנים) מ-CC ללא שימוש ב-NNTP, גמולים זה מכבר מ-CC אשר משתמשים ב-NNTP, וכאלו שמעולם לא עישנו. ניתוח על פי התאמת ציוני נטייה בוצע על מנת להשוות את הסיכון לפתח CVD בגמולים מ-CC לפי מצב השימוש ב-NNTP. החוקרים עקבו אחר הנבדקים החל מבדיקות הסקר השניות (2018) עד אירוע של מוות, אירוע קרדיו-וסקולרי או עד תאריך היעד של 31 לדצמבר 2019 - המוקדם מביניהם. החוקרים ביצעו רגרסייה רב-משתנית על שם COX על מנת לקבוע את יחס הסיכונים המתוקנן (aHR) ורווח בר-סמך עבור סיכון לאירוע CVD כתלות בשינוי בהרגלי עישון CC או NNTP.

תוצאות המחקר הדגימו כי בהשוואה למעשני CC ממשיכים, אלו שהתחילו לשלב NNTP עם CC (יחס סיכונים מתוקנן של 0.83, רווח רב-סמך של 95%, 0.79-0.88) ואלו שנגמלו מעישון CC והחלו להשתמש ב-NNTP בלבד (יחס סיכונים מתוקנן של 0.81, רווח בר-סמך של 95%, 0.78-0.84) התייצגו עם סיכון מופחת לאירועים CV. לאחר התאמת ציוני נטייה, נבדקים שנגמלו לאחרונה שממשיכים להשתמש ב-NNTP (יחס סיכונים מתוקנן של 1.31, רווח בר-סמך של 1.01-1.7) נמצאו בסיכון מוגבר ל-CVD מאשר גמולים שלא משתמשים ב-NNTP. באופן דומה נמצא כי גמולים מזה 5 שנים ויותר אשר צורכים NNTP נמצאים בסיכון מוגבר ל-CVD בהשוואה לכאלו שאינם צורכים NNTP (יחס סיכונים מתוקנן של 1.7, רווח בר-סמך של 1.07-2.72).

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

מסקנת החוקרים הייתה כי הפסקת השימוש בסיגריות רגילות ושימוש במקום זה בסיגריות אלקטרוניות מפחיתה את הסיכון למחלות קרדיו-וסקולריות. לאחר גמילה מעישון סיגריות, שימוש ב-NNTP נמצא קשור לעליה בסיכון למחלות קרדיו-וסקולריות לעומת המנעות גם מזה. משום כך אלו הנגמלים מעישון סיגריות וממשיכים לעשן סיגריות אלקטרוניות עלולים להיות בסיכון מוגבר לאירועים קרדיו-וסקולריים בהשוואה לאלו שנגמלו מעישון ללא צריכה נוספת של מוצרי טבק וניקוטין.

מקור:

Seulggie Choi, et al. (2021) “Combined Associations of Changes in Noncombustible Nicotine or Tobacco Product and Combustible Cigarette Use Habits With Subsequent Short-Term Cardiovascular Disease Risk Among South Korean Men: A Nationwide Cohort Study” Circulation, November 2021. Vol. 144, Issue 19, p.1528-1538. doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.054967

נושאים קשורים:  מחקרים,  עישון,  גמילה מעישון,  תחלואה קרדיווסקולרית,  סיגריות
תגובות