• יו"ר: ד"ר יעל בר-זאב
  • חברי ועד (רופאים): ד"ר אריאל רוקח, ד"ר ארנונה אייל, ד"ר יוסף עזורי, ד"ר עבדאללה משעל, ד"ר ענת אנדן יצחקי, ד"ר ראובן בלומנטל
  • חברי ועד (שאינם רופאים): גב' מאיה רודנאי, גב' שוש גן-נוי
  • חברי ועדת הביקורת: ד"ר עומרי אלרואי, מר חיים גבע, גב' איילת שבתאי
מחקרים

מה קרה לשיטות המועדפות לגמילה מעישון באוסטרליה על פני 20 שנים?

סיוע בגמילה הינה השיטה השלטת מזה 20 שנים, כאשר הנבדקים הנוקטים בשיטה זו הם בדרך כלל אוכלוסייה מבוגרת, ענייה, וסובלת מתחלואת נפש נלווית

קופות החולים יזמנו החל מחודש יוני מעשנים בסיכון לסרטן ריאות לעבור בדיקות CT במינון נמוך במסגרת תכנית הפיילוט. צילום: אילוסטרציה

עידוד וסיוע בגמילה מעישון הינו יעד מרכזי בבריאות הציבור. יוזמות ממשלתיות ומסחריות מכוונות מעשנים לגמילה עם סיוע. במחקר זה החוקרים עקבו במהלך 20 שנים אחר מגמות ארוכות הטווח של נסיונות הגמילה של מעשנים באוסטרליה.

מידע על אודות 11,917 מעשנים נאסף מתוך סקר אוכלוסין שנתי אקראי וייצוגי שבוצע פנים אל פנים. בסקר נבדקו מאפיינים דמוגרפיים, מידע על שימוש בטבק, נסיונות גמילה אחרונים, תלות בניקוטין, כוונות גמילה והשיטה האחרונה בעזרתה ניסו להיגמל מעישון. החוקרים ניתחו את שיטות הגמילה המועדפות במשך הזמן, על פי מאפייני הנבדקים.

תוצאות המחקר הדגימו כי בכל שנה יותר מעשנים ניסו להיגמל מעישון מאשר אלו שנותרו גמולים, מגמה אשר נותרה יציבה בכל התקופה. על אף שמצב סוציואקונומי ירוד ותחלואת נפש נפוצים יותר בקרב מעשנים, מצבים אלו לא השפיעו על שיעור המעשנים המנסים להיגמל בקבוצות אלו. במהלך השנים נצפתה מגמת עליה במספר המעשנים מעל גיל 60 המנסים להיגמל, לעומת גילאים צעירים יותר- בהם לא נצפה שינוי מגמה.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

למרות שגמילה ללא סיוע נמצאת במגמת ירידה, שיטה זו היא עדיין השכיחה ביותר באוכלוסייה. בשנת 1997 61% מהנגמלים נקטו בשיטה זו, ואילו בשנת 2017 רק 40%. בקשת סיוע מרופא עלתה מ-18% בשנת 1998 עד 34% בשנת 2017, אז היתה השיטה השכיחה מתוך קטגוריית גמילה עם סיוע.

שיטות הגמילה השונות נבדלות על פי מאפייני המעשנים כאשר שיטות גמילה עם סיוע אפיינו אוכלוסייה מבוגרת, תלותית עם קיפוח סוציואקונומי ומחלות נפש.

מסקנת החוקרים הייתה כי ישנה יציבות יחסית בשיטות הגמילה, התמדה בגמילה ללא סיוע ותנודתיות בהעדפות של שיטת הגמילה עם סיוע על פני 20 השנים האחרונות באוסטרליה. ממצאים אלו מדגישים את החשיבות שיש למטפלים ולמקבלי ההחלטות להמשיך ולתמוך בנסיונות הגמילה מעישון בעזרת שיטות שונות, מותאמות לצרכי המעשן.

מקור:

Joanne Dono, et al. (2022) “A population-level analysis of changes in Australian smokers’ preferences for smoking cessation support over two decades - from 1998 to 2017.” The Lancet Regional Health Western Pacific, February 2022. Vol. 19- issue in progress. doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100342

נושאים קשורים:  מחקרים,  גמילה מעישון,  תחלואה נפשית,  אי שוויון סוציו אקונומי,  אוסטרליה
תגובות