• יו"ר: ד"ר יעל בר-זאב
  • חברי ועד (רופאים): ד"ר אריאל רוקח, ד"ר ארנונה אייל, ד"ר יוסף עזורי, ד"ר עבדאללה משעל, ד"ר ענת אנדן יצחקי, ד"ר ראובן בלומנטל
  • חברי ועד (שאינם רופאים): גב' מאיה רודנאי, גב' שוש גן-נוי
  • חברי ועדת הביקורת: ד"ר עומרי אלרואי, מר חיים גבע, גב' איילת שבתאי
חדשות

20% מהישראלים מעשנים ובתקופת מגיפת הקורונה אף עישנו יותר

נתונים מדו"ח שר הבריאות על העישון בישראל לשנת 2020 מגלים: מספר הפונים לסיוע בגמילה מעישון בשנה עדיין נמוך מאוד ועומד על כ-2.5% מכלל המעשנים בישראל

עישון במגיפת הקורונה. צילום אילוסטרציה

היום הבינלאומי ללא עישון מצוין היום (31 במאי) בכל העולם וגם בישראל במטרה להעלות מודעות לנזקי העישון, לעודד גמילה מעישון ולהגן על הנוער מפני תעשיית הטבק. מדי שנה נפטרים בישראל כ-8,000 נשים וגברים כתוצאה מעישון מוצרי טבק. משרד הבריאות מוביל את יישום התכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו, ובשנים האחרונות חלה התקדמות רבה בתחום זה בישראל - הן במניעת התחלת עישון והן בעידוד הגמילה מעישון.

דו"ח שר הבריאות על העישון בישראל לשנת 2020 יפורסם ברבעון השלישי של שנת 2021, ויפרט על ההתקדמות והשינויים שחלו בתחום המאבק בעישון מהיבטים שונים. להלן לקט נתונים מתוך הדו"ח הצפוי:

 עישון בזמן קורונה

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

במהלך מאי ועד ספטמבר 2020 ערך המרכז הלאומי לבקרת מחלות (המלב"ם) סקר בקרב האוכלוסיה הבוגרת לבחינת השינויים בהרגלי העישון בעקבות מגיפת הקורונה. בסקר נמצא כי אין שינוי באחוז המעשנים: 20% דיווחו כי הם מעשנים, ורק 0.5% דיווחו שהפסיקו לעשן מאז פרוץ הקורונה. בקרב המעשנים 26.7% דיווחו שהם מעשנים יותר מאז פרוץ המגיפה - בממוצע דווח על תוספת של 13 סיגריות ליום. כמו כן, 56.9% מהמרואיינים המעשנים דיווחו שאף פעם לא עישנו בנוכחות בני הבית, ללא הבדל בין יהודים לערבים.

עישון בקרב בני נוער

מנתוני סקר HBSC 2018-2019 שיוצגו בדו"ח שר הבריאות בהרחבה, כ-15% מהתלמידים מדווחים על התנסות בעישון סיגריות, לעומת כ-25% המדווחים על התנסות בעישון נרגילה. עוד נמצא כי בנים מדווחים בשיעור גבוה יותר באופן משמעותי מבנות הן על עישון סיגריות והן על עישון נרגילה, בכל שכבות הגיל ובשני המגזרים, היהודי והערבי. כמו כן, ניכרת מגמת ירידה משמעותית בין השנים 1998 ל-2019, ועישון סיגריות ונרגילה שכיח יותר בקרב המגזר הערבי לעומת המגזר היהודי.

סקר בנושא עישון סיגריות אלקטרוניות בקרב בני נוער, שערך משרד הבריאות בשנת 2019, מצא כי יותר מרבע מבני הנוער השתמשו בסיגריה אלקטרונית. עבור שישית מהם סיגריה אלקטרונית היתה התנסות העישון הראשונה, לעתים כבר בגיל 12, כשהתפיסה שסיגריה אלקטרונית "פחות מזיקה” מהווה את המניע המרכזי לשימוש. עוד נמצא בסקר כי חמישית מבני הנוער מעשנים, ובחלוקה בי המינים, בנים מעשנים יותר משמעותית מבנות. בקרב המעשנים, כמחצית מעשנים סיגריות טבק מחפיסה ושיעור דומה מדווחים על שימוש בסיגריות אלקטרוניות.

עישון באוכלוסיה הבוגרת – סקר בריאות לאומי

סקר בריאות לאומי בישראל–4 (INHIS-4) בוצע החל מדצמבר 2018 ועד מרץ 2020. מנתוני הסקר המלאים עולה כי  שיעור העישון בכלל האוכלוסיה הבוגרת בישראל (גילאי 21 ומעלה) בשנת 2020 הוא 20.1% בהשוואה ל-20% בשנת 2019.

שיעור העישון בקרב גברים גבוה מהשיעור בקרב נשים: 25.6% ו-14.8%, בהתאמה.  שיעור העישון בקרב ערבים גבוה מהשיעור בקרב יהודים: 24.4% ו-19.1%, בהתאמה.

שיעורי העישון נמוכים יותר אצל אנשים בעלי השכלה גבוהה (17.4%) בהשוואה לבעלי השכלה בינונית ונמוכה (30.1% ו-31.6%, בהתאמה).שיעור העישון בקרב גברים בישראל (25.6%) גבוה מהממוצע הכולל במדינות ה-OECD  (22.5%). שיעור העישון בקרב נשים בישראל (14.8%) גבוה במעט מהממוצע הכולל במדינות ה- OECD   (13.9%).

1.6% מהמרואיינים דיווחו על שימוש בסיגריה אלקטרונית ו/או אייקוס, 2.9% בקרב גברים ו-0.4% בקרב נשים. שיעור השימוש בקרב ערבים היה גבוה יותר מהשיעור בקרב יהודים (2.8% ו-1.2% בהתאמה).

גמילה מעישון

בשנת 2020 הורחב הסיוע בגמילה מעישון הניתן בישראל. בקופות החולים, בנוסף לסדנאות הקבוצתיות לגמילה מעישון, ניתן לקבל ייעוץ אישי מיועץ גמילה או מרופא המשפחה. כמו כן, ניתן לקבל יעוץ אישי לגמילה מעישון בטלפון, דרך מוקדי הגמילה מעישון הטלפוניים של הקופות או מוקד הגמילה מעישון הטלפוני של משרד הבריאות.

בשנת 2020, במקביל להתמודדות עם מגיפת הקורונה, פנו 26,015 מעשנים לסיוע בגמילה מעישון, ירידה של כ-10% בהשוואה לשנת 2019. מספר הפונים לסיוע בגמילה מעישון בשנה עדיין נמוך מאוד ועומד על כ-2.5% מכלל המעשנים בישראל.

בשנה החולפת עשו שימוש בסדנת הגמילה של משרד הבריאות באמצעות המוקד הטלפוני של משרד הבריאות כ-2,000 מעשנים. בכל יום ישנן כ-100 שיחות גמילה במסגרת הסדנאות.

היבטים כלכליים במוצרי עישון

תקבולי המדינה ממסי קנייה על כלל מוצרי הטבק בשנת 2020 היו כ-7.2 מיליארד שקל. בשנת 2020 היו הכנסות המדינה ממסי קנייה על סיגריות בלבד כ-6.5 מיליארד שקל, מהם כ-6.04 מיליארד שקל על סיגריות מיובאות וכ-495 מיליון שקל על סיגריות מייצור מקומי. מוצרי טבק "אחרים", בהם טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום, הוסיפו לקופת המדינה עוד כ-743 מיליון שקל. לסך תקבולי המדינה ממיסוי על מוצרי טבק יש להוסיף את תקבולי המע"מ בגובה של יותר ממיליארד שקל נוספים.

בשנת 2020 נרשמה עלייה ביבוא הסיגריות בשיעור של כ-15%, זאת בעיקר כתחליף לרכישת סיגריות בדיוטי פרי ובחו"ל, שנעצרו בעקבות סגירת השמיים בזמן מגיפת הקורונה.

בסך הכל יובאו לישראל כ-317 מיליון חפיסות סיגריות, בנוסף לכ-27 מיליון חפיסות מייצור מקומי. זהו המשך של מגמת הירידה בייצור סיגריות מקומיות, לצד מגמת העלייה בייבוא סיגריות תוצרת חוץ.

הוצאות על פרסום מוצרי טבק

במהלך שנת 2019 השקיעו חברות הטבק והניקוטין בישראל 36.7 מיליון שקל בפרסומות, חסויות ובקידום מכירות - ירידה משמעותית של כ-27.5 מיליון שקל מהתקציב אשתקד, עדות להצלחה ולהשפעה המשמעותית של חוק איסור פרסומות.

בעקבות כניסתו לתוקף של החוק והגבלת השיווק על מוצרי הטבק והעישון, הוגבלה מאוד יכולתה של תעשיית הטבק והניקוטין לפרסם בהיקפים גדולים. הדרישה החוקית להסתרת מוצרי העישון בנקודות המכירה גרמה לחברות להשקיע בסיוע לחנויות ברכישת מעמדים מותאמים והתקנתם. העיתונות הכתובה נותרה עדיין ערוץ הפרסום הציבורי המשמעותי של תעשיה זו. במקביל עדיין קיימת גם פעילות פרסום באמצעות דיוור ישיר ועידוד לקוחות החברה המעשנים לשמש כסוכני פרסום ישירות מול חבריהם, בתמורה להטבות אישיות.

נושאים קשורים:  עישון,  משרד הבריאות,  גמילה מעישון,  מוצרי טבק,  חדשות
תגובות