• יו"ר: ד"ר יעל בר-זאב
  • חברי ועד (רופאים): ד"ר אריאל רוקח, ד"ר ארנונה אייל, ד"ר יוסף עזורי, ד"ר עבדאללה משעל, ד"ר ענת אנדן יצחקי, ד"ר ראובן בלומנטל
  • חברי ועד (שאינם רופאים): גב' מאיה רודנאי, גב' שוש גן-נוי
  • חברי ועדת הביקורת: ד"ר עומרי אלרואי, מר חיים גבע, גב' איילת שבתאי
מחלת פרקינסון

עישון טבק והסיכון לפתח מחלת פרקינסון

חוקרים מצאו כי עישון טבק מפחית את הסיכון לפתח מחלת פרקינסון וכן מפחית את הסיכון למות מסיבוכי המחלה

30.09.2020, 17:35

מטרת מחקר זה הייתה לבדוק את הקשר הסיבתי בין עישון טבק בהווה לבין הסיכון לפתח מחלת פרקינסון (PD). החוקרים השוו בין הסיכון למות מפרקינסון לבין הרגלי עישון בקרב 30,000 רופאים גברים בקבוצת מחקר ה-British Doctors ב-1951 ובקרב שורדים אשר נסקרו תקופתית במשך 5 עשורים. תמותה ספציפית לסיבה נוטרה במשך 65 שנים וכללה 283 מקרי תמותה מפרקינסון. הסיכונים היחסיים (RRs) למחלת פרקינסון (ורווח בר-סמך 95%) הוערכו באמצעות מודל Cox עבור הרגלי עישון (סטטוס עישון, כמות עישון ומס' שנים מאז הפסקת עישון) בבייסליין או הרגלים מעודכנים בסקר חוזר.

שכיחות סטטוס עישון נוכחי ירדה בהדרגה לאורך המעקב מ-67% ל-8% בין השנים 1951 ל-1998. שיעורי התמותה מפרקינסון היו נמוכים יותר בקרב מעשנים בהווה לעומת אנשים שמעולם לא עישנו (30 לעומת 46 ל-100,000 שנות אדם). לאחר תקנון לגיל, בהשוואה לאנשים שמעולם לא עישנו, למעשנים בבייסליין היה סיכון מופחת ב-30% לפתח מחלת פרקינסון (RR 0.71; רווח בר-סמך 95%, 0.60-0.84) ולאנשים שהמשיכו לעשן כפי שאותרו בסקר חוזר היה סיכון מופחת ב-40% לפתח מחלת פרקינסון (RR 0.60, רווח בר-סמך 95% 0.46-0.77). נמצא קשר הפוך בין הסיכון לפתח פרקינסון לבין כמות הטבק שעושן. האפקט המגן על מחלת פרקינסון של עישון נוכחי לעומת אי עישון מעולם, נחלש ככל שמשך הזמן שעבר מאז הפסקת עישון היה גדול יותר.

החוקרים הסיקו כי בניגוד להצעות קודמות, נתוני המחקר הנוכחי הדגימו אפקט מגן סיבתי של עישון נוכחי על הסיכון לפתח מחלת פרקינסון, דבר שעשוי לספק תובנות לגבי האטיולוגיה של המחלה.

מקור:

Benjamin Mappin-Kasirer et. al (2020) Neurology, https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000009437

נושאים קשורים:  מחלת פרקינסון,  עישון טבק,  אפקט מגן,  קשר סיבתי,  מחקרים
תגובות