• יו"ר: ד"ר יעל בר-זאב
  • חברי ועד (רופאים): ד"ר אריאל רוקח, ד"ר ארנונה אייל, ד"ר יוסף עזורי, ד"ר עבדאללה משעל, ד"ר ענת אנדן יצחקי, ד"ר ראובן בלומנטל
  • חברי ועד (שאינם רופאים): גב' מאיה רודנאי, גב' שוש גן-נוי
  • חברי ועדת הביקורת: ד"ר עומרי אלרואי, מר חיים גבע, גב' איילת שבתאי
מחקרים

עישון אימהי במהלך ההריון והסיכון למוות פתאומי בילוד

במחקר זה החוקרים מצאו כי עישון מעלה סיכון למוות פתאומי בילוד כמעט פי 2 החל מסיגריה אחת ליום, לאחר מכן העלייה בסיכון היא ליניארית עד 20 סיגריות ביום

25.12.2019, 11:06
עישון בקרב נשים. 15.3% (צילום: אילוסטרציה)

עישון אימהי במהלך ההריון הוא גורם סיכון מוכח למוות פתאומי בילוד (SUID). במחקר זה החוקרים רצו לבדוק את השפעות עישון אימהי טרם ההריון, הפחתה בעישון במהלך ההריון, ועישון במהלך ההריון על היארעות מוות פתאומי בילוד.

החוקרים ביצעו ניתוח נתוני המרכז לבקרת ומניעת מחלות (CDC) ונתוני Prevention Birth Cohort Linked Birth/Infant Death בטווח השנים 2007-2011, 20,685,463 לידות בסך הכל, מתוכם 19,127 מקרי מוות פתאומי בילוד. מוות פתאומי בילוד הוגדר כמוות לפני גיל שנה עם קוד ICD-10  R95(מוות פתאומי בילוד), R99 (מוות מסיבה לא ידועה) ו-W75 (תאונת חנק ילוד במיטה).

הסיכון למוות פתאומי בילוד היה יותר מכפול (יחס סיכונים מתוקנן 2.44, רווח בר סמך 95% 2.31-2.57) במקרים בהם האם עישנה במהלך ההריון ללא תלות בכמות העישון. הסיכון הוכפל בין עישון 0 סיגריות לבין עישון של סיגריה אחת ביום במהלך ההריון. עבור עישון של 1 עד 20 סיגריות ביום ההסתברות למוות פתאומי בילוד גדלה באופן ליניארי, כאשר כל סיגריה נוספת שהאישה עישנה ביום הגדילה את הסיכון ב-0.07. מעבר ל-20 סיגריות ביום הסיכון נשאר בפלאטו והיחס הליניארי הופר.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

אימהות שהפסיקו לעשן או הפחיתו בעישון הורידו את הסיכון למוות פתאומי בילוד ביחס לאימהות שהמשיכו לעשן (הפחתת עישון: יחס סיכויים מתוקנן 0.88, רווח בר סמך 95% 0.79-0.98; הפסקת עישון: יחס סיכויים מתוקנן 0.77, רווח בר סמך 95% 0.67-0.87). בהנחת סיבתיות, 22% מהתמותה הפתאומית בילוד בארה"ב יכולה להיות מיוחסת באופן ישיר לעישון אימהי במהלך ההריון.

לסיכום, ממצאי המחקר תומכים בצורך בהפסקת עישון לפני הכניסה להריון. שיעור התמותה הפתאומית בילוד יכול היה להיות מופחת בצורה משמעותית אילו נשים לא היו מעשנות כלל במהלך ההריון.

מקור: 

Anderson, TM.et al. (2019) Pediatrics 143 (4): e20183325

נושאים קשורים:  מחקרים,  עישון בהריון,  הפסקת עישון,  מוות פתאומי בילוד,  גורם סיכון,  עישון אימהי
תגובות