• יו"ר: ד"ר יעל בר-זאב
  • חברי ועד (רופאים): ד"ר אריאל רוקח, ד"ר ארנונה אייל, ד"ר יוסף עזורי, ד"ר עבדאללה משעל, ד"ר ענת אנדן יצחקי, ד"ר ראובן בלומנטל
  • חברי ועד (שאינם רופאים): גב' מאיה רודנאי, גב' שוש גן-נוי
  • חברי ועדת הביקורת: ד"ר עומרי אלרואי, מר חיים גבע, גב' איילת שבתאי
חדשות

בג"ץ הורה לשר האוצר להשוות את המס על טבק לגלגול לזה של סיגריות רגילות

"הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בעישון סיגריות רגילות וסיגריות מגולגלות הם זהים בעיקרם ואין הצדקה להבחנה במיסוי המוטל עליהן", ציינו שופטי בג"ץ | איגוד רופאי בריאות הציבור: "ניצחון נוסף במאבק נגד חברות הטבק"

עישון, טבק לגלגול (צילום: אילוסטרציה)

שלושה שופטי בג"צ פסק אתמול (ב') פה אחד שיש לקבל את עתירת המיזם למיגור העישון וגורמים נוספים שהצטרפו אליהם והורו לשר האוצר משה כחלון, להשוות באופן מיידי את המס החל על טבק לגילגול למס המוטל על סיגריות רגילות. את פסק הדין, המשתרע על שמונה עמודים, כתבה השופטת דפנה ברק ארז.

השר כחלון סירב עד להגשת העתירה, לחתום על הצו להשוואת המס בטענה שהוא מנוגד למדיניות שלו. "מדיניות", כתבה השופטת (אליה הצטרפו השופטים אלכס שטיין וג'ורג' קרא), "איננה מילת קסם הפוטרת את הרשות המבצעת מהחובה לנהוג בשוויון או לבחון טענות רציניות בדבר השלכה שלילית של החלטתה על זכויות - במקרה זה הזכות לבריאות".

וכך נכתב, בין השאר, בהחלטה: "אנו סבורים כי יש מקום להורות על הפיכת הצו על תנאי שניתן לצו מוחלט, כפי שהסכימה המדינה, במובן זה ששיעורי מס הקנייה המוטלים על סיגריות ועל טבק לגלגול יושוו. מקובלת עלינו העמדה כי התוויית המדיניות בכל הנוגע לקביעתם של שיעורי המס אמורה להיעשות על ידי גורמי המדינה, ובמקרה זה על ידי שר האוצר. עם זאת, 'מדיניות' איננה מילת קסם הפוטרת את הרשות המבצעת מהחובה לנהוג בשוויון או לבחון טענות רציניות בדבר השלכה שלילית של החלטתה על זכויות, במקרה זה הזכות לבריאות. שיקול דעת רחב איננו פטור מהחובות שמטיל המשפט הציבורי.

"עמדתו של שר האוצר, כפי שהובאה בפנינו, התייחסה אך ורק לשיקול של הכבדה על אוכלוסיות מעוטות הכנסה", כתבו השופטים, אך לעומת זאת, "היא לא התייחסה כלל לשיקולים רלוונטיים נוספים שלכאורה נדרשה התייחסות אליהם – העובדה שהיקף צריכת הטבק לגלגול איננו נתון קבוע אלא כזה המושפע משיעור המס, וכן החשש ששיעור מס נמוך על מוצרי עישון מסוימים תורם בפועל לעידוד העישון וממילא משפיע לרעה על בריאות הציבור.

"בהתאם לעמדתם של גורמי המקצוע במשרד הבריאות, סיגריות מגולגלות וסיגריות מוכנות הן אותו מוצר מן הבחינה הפונקציונלית. על כן, תהא אשר תהא עמדתם של השרים באשר לשיעור המס המתאים ביחס אליהם – ההבחנה בין מוצרים אלה, באופן המשליך על הכוונת התנהגויות שיש להן השפעה על הבריאות, איננה יכולה להיקבע ללא כל טעם. בחינת ההשלכות שיש להבחנה בין המוצרים היא בעלת חשיבות מיוחדת כאשר מדובר במס קנייה מן הסוג שנועד מלכתחילה לכוון התנהגויות.

"מס קנייה אינו מס הכנסה שעיקר תכליתו היא גביית הכנסות לצורך מימון הוצאות ציבוריות, וכן קידום מטרות של צדק חלוקתי. הוא איננו נגזר ממדיניות מיסוי פרוגרסיבית. זהו מס המיועד בעיקרו כדי לכוון התנהגויות... על רקע זה, ובהתחשב בעמדה המקצועית של משרד הבריאות, לפיה הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בעישון סיגריות רגילות וסיגריות מגולגלות הם זהים בעיקרם -  אין אפוא הצדקה עניינית להבחנה במיסוי המוטל עליהן אף במישור של תכליות ההסדר המיסויי".

השופטים מתייחסים להיבט נוסף בעמדתו של שר האוצר, לפיה העתירה תוביל בהכרח להעלאת מסים. "למעשה", הם מציינים, "העתירה שבפנינו איננה כרוכה בהכרח בהעלאת נטל המס הכולל על ציבור המעשנים. קבלתה צפויה להביא לכך שלא תהא הטיית העדפות בשל כללי מיסוי בלתי-שוויוניים. אם כן, הדיון בנושא צפוי להימשך וניתן יהיה להוסיף ולבחון מהו הפתרון המתאים בהתחשב במכלול הנסיבות".

עוד הם מבקשים להעיר כי "במקרה זה לא התגלו בפנינו הבדלי גישות בין הייעוץ המשפטי לממשלה לבין עמדתה של הרשות המבצעת... עמדתו החד משמעית של משרד הבריאות, הגורם האמון על בריאות הציבור, היא שדין העתירה להתקבל. בנסיבות אלה, נדרש גיבוש עמדה אחידה מטעם הממשלה. ואכן, העמדה שהוצגה בפנינו נמסרה על דעת היועץ המשפטי לממשלה והוצהר כי היא 'מטעם המדינה' - על אף שצוינה בה גם עמדתו המסתייגת של שר האוצר".

בסיכום הדברים נכתב: "לקראת סיום נבקש להביע את תקוותנו כי ההחלטות שיתקבלו בנושא זה בהמשך הדרך יבטיחו, ככל הניתן, את השמירה על בריאות הציבור. כפי שעולה מדו"ח הוועדה הציבורית שהוזכר לעיל, עישון ושימוש בטבק הם גורמי התחלואה והתמותה המרכזיים שניתנים למניעה בעולם המערבי, וההערכה הרווחת היא שעישון מתמשך מוריד את תוחלת החיים בכעשר עד 15 שנים בממוצע.

"עוד צוין בדו"ח כי ההערכה היא ששיעור התמותה בישראל על רקע עישון פעיל עולה על 8,000 בני אדם בשנה, וכי כ-1,000 בני אדם נוספים מקפדים את חייהם בכל שנה עקב חשיפה לעישון כפוי. שיעור התמותה מעישון גדול אפוא משיעור התמותה מתאונות דרכים. אם כן, למצער, ראוי לוודא כי הכללים בתחום זה יהיו מבוססים על הנתונים המדעיים והרפואיים הרלוונטיים, ולא יגרמו חלילה להטיית התנהגויות הפוגעת בשלום הציבור.

"אנו מורים אפוא על מתן צו מוחלט המורה לשר האוצר, להפעיל את סמכותו לפי חוק מס קנייה ולהטיל באופן מיידי מסי קנייה שווים על מוצרי טבק לגלגול כמו על סיגריות רגילות".

בהקשר זה העיר "כלכליסט", הפסיקה אינה מחייבת את כחלון להעלאות את המס על הטבק לגלגול, כך שתיאורטית הוא יכול גם להפחית את המס על הסיגריות הרגילות, או ליצור שיעור מס ממוצע חדש בין שני סוגי הסיגריות.

עם השוואת המס על טבק לגלגול לזה החל על סיגריות, צפוי הטבק לגלגול להתייקר בכ-55-25 שקל לחפיסת טבק, תלוי בכמות הטבק שבחפיסה, לעומת מחירו כיום.

מהמיזם למיגור העישון ומהאגודה למלחמה בסרטן, אשר הגישו את העתירה באמצעות עו"ד אפי מיכאלי, ומההסתדרות הרפואית, שביקשה להצטרף להליך ולתמוך בעתירה במעמד "ידיד בית המשפט", נמסר: "פסק הדין של בג"ץ, שקיבל את עתירתנו פה אחד, הוא הישג היסטורי במאבק נגד העישון, לטובת בריאות הציבור ולמען ריסון כוחן של חברות הטבק בישראל. זהו רגע שיא במערכה שנמשכה כאן שנים לצמצם את היקף העישון בישראל, העומד אצלנו על למעלה מ-20% בעוד שהוא הולך וצונח ברבות ממדינות המערב.

"פסק הדין מהווה גם כישלון חרוץ לשר האוצר, משה כחלון, אשר סירב לאורך כל התקופה האחרונה להבין כי ישראל חייבת ליישר קו עם המגמה העולמית והתעקש לעצום עיניים, שוב ושוב, לנוכח כל הנורות האדומות שהדלקנו בדרך. הנורות הללו החלו בתמימות הדעים ששררה בקרב הדרג המקצועי לגבי הצורך להשוות את המס על מוצרי העישון, עברו דרך המחקרים שהוכיחו חד-משמעית כי מס גבוה יותר על מוצרי טבק מציל חיים, והסתיימו בעמדת היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות, שסירבו באופן נדיר להגן על עמדתו של שר האוצר בבית המשפט.

"לולא ההתעקשות חסרת הסיכוי של כחלון, לא היה צורך בהתערבות בית המשפט וניתן היה להגיע לתוצאה ההגיונית הזו הרבה קודם - מה שעשוי היה להציל חיים. כעת, אנו מצפים לפרסום מיידי של צו מיסוי על הטבק לגלגול, כפי שהורה בית המשפט, ואנחנו מתכוונים להישאר עירניים ולעקוב כי משרד האוצר מבצע את החלטת בג"ץ כלשונה".

ד"ר יעל בר זאב, יו"ר החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון, מסה: "מיסוי מוצרי טבק  הינו כלי יעיל לצמצום פערים בריאותיים. ממשלת ישראל צריכה להוביל תוכנית לאומית לצמצום העישון הכוללת, בין היתר, העלאת שיעורי המיסוי באופן עקבי על כלל מוצרי הטבק ועישון".

ד"ר חגי לוין, מזכיר איגוד רופאי בריאות הציבור, מסר: "נחלנו ניצחון חשוב נוסף במאבק כנגד חברות הטבק למען בריאותם של הישראלים, ניצחון שיציל את חייהם של רבים. החלטת בג"ץ מבהירה כי מקבלי ההחלטות חייבים להתחשב בשיקולי בריאות הציבור ולהתבסס על עקרונות מדעיים ורפואיים.  אנו קוראים לציבור לבחור במפלגות וחברי כנסת שיפעלו להגן על בריאותם ועל האינטרס הציבורי".

נושאים קשורים:  שר האוצר משה כחלון,  בג"ץ,  המס על טבק לגלגול,  ד"ר חגי לוין,  ד"ר יעל בר-זאב,  המיזם למיגור העישון,  האגודה למלחמה בסרטן,  חדשות
תגובות
אנונימי/ת
05.02.2019, 08:41

זה היה ברור גם לשר עצמו. פשוט היה נח לו להציג את זה כהחלטה של בג"צ.
ממש עצוב ששרים בכירים אינם מסוגלים לגלות מנהיגות, ולקבל החלטות גם אם הן תראנה לא פופוליסטיות. זו אחת התכונות שמצופה מכל מנהל.