ועדת הכלכלה של הכנסת בראשות ח"כ איתן כבל (המחנה הציוני), אמורה לדון היום (ב') בהצעת החוק להגבלת פרסום ושיווק סיגריות ומוצרי טבק שיזמו וקידמו הח"כים כבל ויהודה גליק (הליכוד) בשיתוף עם משרד הבריאות. ההצעה צפויה לעבור היום בקריאה שנייה ושלישית.

"דה מרקר" דיווח הבוקר כי בין החידושים שמשרד הבריאות יאמץ: כל חפיסות הסיגריות יהיו בצבע pantone 448c שנחשב ל"מכוער ביותר בעולם" וזאת בדומה לאוסטרליה. כמו כן לא יופיעו על החפיסות סימני מסחר או הלוגו של היצרנית ועל שטח של 65% מהחפיסה תופיע אזהרה בדבר הסכנות שבעישון. כל החפיסות ייראו זהות ושמות המותגים בגופן קטן ואחיד כדי לצמצם למינימום את כוח המשיכה הפרסומי של עיצוב החפיסות. לא יופיעו אזהרות מצולמות.

בדיווח נמסר עוד כי משרד פרסם בשבוע שעבר אישר את השינויים שהוא רוצה להכניס בהצעת החוק, ויצרניות הסיגריות האלקטרוניות יהיו פטורות מחובת החפיסות האחידות, גודל האזהרה על גבי החפיסה יתפוס רק 30% משטחה ונוסח האזהרה יהיה שונה. איסור הפרסום וחובת הסתרת הסחורה יחולו גם על הסיגריות האלקטרוניות.

משרד הבריאות טוען כי הדרישות הנוכחיות הן בגדר מענה ראשוני שייבחן ויותאם ככל שיהיה צורך בכך. הצעת החוק מסמיכה את שר הבריאות לקבוע תקנות ולשנות את הוראות הסימון והאזהרות.