• יו"ר: ד"ר יעל בר-זאב
  • חברי ועד (רופאים): ד"ר אריאל רוקח, ד"ר ארנונה אייל, ד"ר יוסף עזורי, ד"ר עבדאללה משעל, ד"ר ענת אנדן יצחקי, ד"ר ראובן בלומנטל
  • חברי ועד (שאינם רופאים): גב' מאיה רודנאי, גב' שוש גן-נוי
  • חברי ועדת הביקורת: ד"ר עומרי אלרואי, מר חיים גבע, גב' איילת שבתאי
ורניקלין

טיפול בוורניקלין (Varenicline) מפחית גיל ריאה לפי ספירומטריה

מחקר בחן את ההשפעה קצרת הטווח של טיפול ב-Varenicline על תפקודי ריאות; מסקנת החוקרים היתה, שהפסקת עישון לאחר טיפול בתרופה זו משפר את גילן של הריאות לפי ספירומטריה

עישון בקרב מבוגרים (צילום: אילוסטרציה)

מחקר חדש בחן את ההשפעה קצרת הטווח של ורניקלין (Varenicline) שניתנה לצורכי הפסקת עישון על תפקודי ריאות. במחקר השתתפו 81 מעשנים שקיבלו קורס טיפולי של 12 שבועות ב-Varenicline.

לא בוצע שינוי בתרופות קודמות שמשתתפי הניסוי קיבלו. בדיקה גופנית, בדיקת דם וספירומטריה בוצעו בביקור הראשון והאחרון של המחקר. גיל ריאה ספירומטרי הוערך על ידי נוסחה המבוססת על גובה ונפח אקספירטורי בשנייה הראשונה (FEV1י).

62 משתתפים שויכו לקבוצת "המפסיקים", בה נצפתה הפסקת עישון של ארבעה שבועות רצופים שאומתה על ידי מבחן נשיפת פחמן חד-חמצני (CO). שאר המשתתפים (19) שויכו לקבוצת "ממשיכי העישון". גם בקבוצת הממשיכים נצפתה ירידה בכמות הסיגריות שמשתתפי המחקר עישנו.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

תוצאות גיל הריאה הספירומטרי השתפרו משמעותית במשך 12 השבועות בקבוצת ה"מפסיקים" (69.8±24.7 לעומת 66.9±24.1 p<0.01). בקבוצת "ממשיכי העישון" נצפתה הידרדרות בגיל הריאה הספירומטרי (70.5±25.5 לעומת 73.7±26.9, p<0.01).

גודל האפקט של גיל ריאה לפי ספירומטריה בקבוצת המפסיקים וממשיכי העישון היה 0.37 ו-0.81, בהתאמה. בניתוח מאוחר של התוצאות נצפה כי העוצמה הסטטיסטית של גיל ריאה לפי ספירומטריה בקבוצת המפסיקים ובקבוצת ממשיכי העישון הינה 0.83 ו-0.91 בהתאמה.

על פי מספר ניתוחי רגרסיה אנליטית נצפה קשר עצמאי בין הפסקת עישון לבין השינויים בגיל ריאה לפי ספירומטריה בין הביקור הראשון לאחרון (p<0.01).

מסקנת החוקרים היתה, כי הפסקת עישון לאחר טיפול ב-Varenicline משפרת גיל ריאה ספירומטרי בטווח הקצר.

מקור:
Iwaoka, M. and Tsuji, T. (2016) Internal Medicine (Tokyo, Japan). 55(17), 2387.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/internalmedicine/55/17/55_55.6844/_article

נושאים קשורים:  ורניקלין,  varenicline,  עישון,  הפסקת עישון,  סיגריות,  ספירומטריה,  מחקרים