• יו"ר: ד"ר יעל בר-זאב
  • חברי ועד (רופאים): ד"ר אריאל רוקח, ד"ר ארנונה אייל, ד"ר יוסף עזורי, ד"ר עבדאללה משעל, ד"ר ענת אנדן יצחקי, ד"ר ראובן בלומנטל
  • חברי ועד (שאינם רופאים): גב' מאיה רודנאי, גב' שוש גן-נוי
  • חברי ועדת הביקורת: ד"ר עומרי אלרואי, מר חיים גבע, גב' איילת שבתאי
התקף לב

הפסקת שימוש בטבק למציצה מפחיתה סיכון לתמותה כמו הפסקת עישון

חוקרים מצאו, כי הפסקת שימוש בטבק מציצה (סנוס) הפחיתה את הסיכון לתמותה בחולים שעברו התקף לב בכמחצית, במשך שנתיים של מעקב

06.07.2014, 13:54

לאור עדויות על סיכון מוגבר להתקפי לב קטלניים בקרב משתמשים בטבק למציצה (Snus, הנפוץ במדינות סקנדינוויה כשקיק המונח בין החיך ללחי), הניחו חוקרים שהפסקת השימוש בטבק זה לאחר התקף לב תפחית את הסיכון לתמותה.

החוקרים השוו את הסיכון לתמותה בקרב חולים שעברו MI והפסיקו להשתמש בטבק לעומת אלו שלא הפסיקו.
675 חולים הפסיקו שימוש לעומת 1,799 שהמשיכו. במשך כשנתיים מעקב, שיעור התמותה הופחת בכמחצית באלו שהפסיקו לעומת אלו שלא הפסיקו (9.7 לעומת 18.7 לאלף שנות אדם, בהתאמה). לאחר התאמה לגורמי סיכון אחרים, שיעור הסיכון היה 0.57 אצל אלו שהפסיקו. השיעור דומה לשיעור של 0.54, שנצפה באנליזה נפרדת של חולים שעברו MI והפסיקו לעשן לעומת אלו שלא.

החוקרים מסכמים שהפסקת שימוש בטבק למציצה לאחר התקף לב כרוכה בהפחתת הסיכון לתמותה בכמחצית ודומה לתועלת שנצפתה מהפסקת עישון בחולים דומים. יש לעודד חולים להפסיק להשתמש בטבק זה, על סמך ממצאים תצפיתיים אלו.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Arefalk G, Hambraeus K, Lind L, et al. Discontinuation of Smokeless Tobacco and Mortality Risk after Myocardial Infarction. Circulation. Published before printing, 23rd June 2014.

נושאים קשורים:  התקף לב,  הפסקת עישון,  סיכון קרדיווסקולרי,  Snus,  טבק למציצה,  מחקרים
תגובות