• יו"ר: ד"ר יעל בר-זאב
  • חברי ועד (רופאים): ד"ר אריאל רוקח, ד"ר ארנונה אייל, ד"ר יוסף עזורי, ד"ר עבדאללה משעל, ד"ר ענת אנדן יצחקי, ד"ר ראובן בלומנטל
  • חברי ועד (שאינם רופאים): גב' מאיה רודנאי, גב' שוש גן-נוי
  • חברי ועדת הביקורת: ד"ר עומרי אלרואי, מר חיים גבע, גב' איילת שבתאי
ניירות עמדה

הנחיות החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון לאור המחסור הצפוי בצ'מפיקס בישראל - יוני 2021

המלצות לגבי התמודדות עם נגיף ה -2-CoV-SARS בהיבטי הפיקוח על הטבק - מאי 2020

צו למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (שינוי התוספת לחוק) - דצמבר 2017

הגבלת מכירת מוצרי טבק לבני 21 ומעלה - נובמבר 2017

הכללת תרופות לגמילה מעישון בסל השירותים ללא תלות בתמיכה התנהגותית אינטנסיבית – גישת בריאות הציבור - ספטמבר 2017

סירוב משרד האוצר לחתום על מיסוי ה"אייקוס" ולהגדיל את המס על טבק לגלגול - ספטמבר 2017

בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: אי יישום התוכנית הממשלתית למניעת עישון - יולי 2017

משנים את מגמת השימוש בטבק בישראל – לקראת "ישראל נקייה מטבק ב-2030" - יולי 2017

הגנה על בריאות הציבור מפני שיווק ופרסום מוצרי טבק בישראל - יולי 2017

תכנית כוללנית להתמודדות עם התחלת עישון בקרב בני נוער - פברואר 2017

תכנית חירום כוללנית להתמודדות עם העישון בצה"ל - פברואר 2017

סכנה לבריאות הציבור מסיגריות חדשות - ינואר 2017

עמדת הר"י לקראת דיון בנושא "גמילה מעישון וכניסת מעשנים חדשים" - דצמבר 2016

יישום אמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי בנושא פיקוח בתחום הטבק FCTC – סקירת הסעיפים המהותיים - יוני 2016

דוח שר הבריאות על העישון בישראל בשנת 2014 - עמדת ההסתדרות הרפואית בישראל - לקראת דיון בוועדת הבריאות