• יו"ר: ד"ר יעל בר-זאב
  • חברי ועד (רופאים): ד"ר אריאל רוקח, ד"ר ארנונה אייל, ד"ר יוסף עזורי, ד"ר עבדאללה משעל, ד"ר ענת אנדן יצחקי, ד"ר ראובן בלומנטל
  • חברי ועד (שאינם רופאים): גב' מאיה רודנאי, גב' שוש גן-נוי
  • חברי ועדת הביקורת: ד"ר עומרי אלרואי, מר חיים גבע, גב' איילת שבתאי
מחקר

זוכים במענק מחקר לשנת 2019:

גב' מרינה בן יצחק - סקר "ידע, עמדות ופרקטיקות של יועצים לגמילה מעישןן בנוגע לסיגריה אלקטרונית"' בהנחיית דר' יעל בר-זאב, בית הספר לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית

זוכים במענק מחקר לשנת 2018:

מר דניאל אלבז "נגישות בני נוער בישראל לנקודות המכירה של מוצרי עישון חדשים"' בהנחיית פרופ' חגי לוין, בית הספר לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית

תקנון להענקת מענקי מחקר מטעם החברה לגמילה מעישון

קול קורא להענקת מענקי מחקר